UAB SSR holding privatumo politika

I. Bendrosios nuostatos ir Taisyklės

Šios prekių pirkimo-pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens, įsigyjančio prekes https://kitschvilnius.lt elektroninėje parduotuvėje (toliau – Pirkėjas), ir UAB „SSR Holding“ įmonės kodas: 302780203, PVM mokėtojo kodas: LT100006903512, buveinės adresas: Vilnius, pramonės g. 97; adresas korespondencijai: Vilnius, Užupio g. 4., (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, kai Pirkėjas įsigyja prekes elektroninėje https://kitschvilnius.lt parduotuvėje. Įsigydamas prekes elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu.

2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas
Pirkimo – pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodo savo visus duomenis, ir pažymi, kad perskaitė ir sutinka su puslapio privatumo taisyklėmis, kurios galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo.

2.1. Pirkėjui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymo https://kitschvilnius.lt elektroninėje parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir (ar) su jomis nesutinka. Tais atvejais, kai Pirkėjas nesutinka su Taisyklėmis arba tam tikra jų dalimi, jis neturėtų užsakyti prekių https://kitschvilnius.lt elektroninėje parduotuvėje. Pirkėjui užsisakius prekių https://kitschvilnius.lt elektroninėje parduotuvėje laikoma, jog Pirkėjas susipažino ir besąlygiškai sutiko su Taisyklėmis.

3. Pardavėjo teisės ir pareigos
3.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis elektronine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.
3.2. Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.
3.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles, pakeistas Taisykles paskelbdamas elektroninės parduotuvės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.
3.4. Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.
3.5. Pardavėjas įsipareigoja dėti pastangas, sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų, kad elektroninė parduotuvė veiks nenutrūkstamai ar kad duomenų perdavimas bus be klaidų. Pardavėjas neatsako už jokius Pirkėjo nuostolius, susijusius su elektroninės parduotuvės veikimo sutrikimais ir (ar) duomenų perdavimo klaidomis.
3.6. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pateikti užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjo už prekę sumokėtus pinigus per 7 darbo dienas, pristatymo išlaidos yra negrąžinamos. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepateikimą.
3.7. Pardavėjas įsipareigoja laikytis kitų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų.

4. Prekių kaina ir apmokėjimas
4.1. Prekių užsakyme ir elektroninėje parduotuvėje patalpintų bei parduodamų prekių kainos nurodytos su PVM.
4.2. Mokestis už transportavimą nurodomas, kai suformuojamas užsakymas, iki jo patvirtinimo arba transportavimo išlaidos yra jau įskaičiuotos į kainą.
4.3. Klientas už užsakytas prekes gali atsiskaityti kortele naudodamasis www.paysera.lt.
4.4. Klientas gali užsakyti prekes ir apmokėti grynais užupio g. 4 ,,Kitsch“ restorane, Vilniuje.

5. Sutarties atsisakymas. Prekių keitimas ir grąžinimas
5.1. Pirkėjas turi teisę atsisakyti https://kitschvilnius.lt elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo – pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu ne vėliau kaip per 72 (septiniasdešimt dvi) valandas nuo prekės pristatymo dienos. Laisvos formos pranešimą apie sutarties atsisakymą (ir apie tai pranešęs Pardavėjui numeriu +370 607 64614 ) ir kitą Pardavėjo nurodytą informaciją Pirkėjas privalo pateikti Pardavėjui el. paštu: sveikas@kitschvilnius.lt., kitschforever@gmail.com

5.2. Pateikęs raštišką pranešimą apie sutarties atsisakymą ir kitą Pardavėjo nurodytą informaciją, Pirkėjas privalo ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų grąžinti prekę (jeigu ji buvo pristatyta) šių Taisyklių 5.6 punkte nustatyta prekių keitimo ir grąžinimo tvarka.

5.3. Taisyklių 5.1 punkte numatyta teise gali pasinaudoti tik Pirkėjas, kuris pagal LR Vartotojų teisių apsaugos įstatymo nuostatas pripažintinas vartotoju, t. y. fizinis asmuo, su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais) siekiantis sudaryti ar sudarantis sutartis.
5.4. Primename, kad remiantis LR Civilinio kodekso bei 2001 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 697 patvirtintų „Mažmeninės prekybos taisyklių“ nuostatomis nekeičiamos ir negrąžinamos šios kokybiškos prekės:
5.4.1. pagal specialius vartotojo nurodymus pagamintos prekės, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeninėms reikmėms;
5.4.2. greitai gendančios prekės ar prekės, kurių galiojimo laikas yra trumpas;
5.4.3. supakuotos prekės, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;
5.4.4. supakuoti vaizdo ar garso įrašai arba supakuota programinė įranga, kuri buvo išpakuoti po pristatymo;
5.4.5. laikraščiai, periodiniai leidiniai ar žurnalai.
5.5. Netinkamos kokybės ne greitai gendančių prekių ar kokybiškų prekių, kurių Pirkėjui nepatinka forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis 2001 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 697 patvirtintomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.
Jei Pirkėjas nėra patenkintas pristatytų greitai gendančių prekių kokybe, o tokiomis prekėmis laikomi maisto produktai ir gėrimai, kurių galiojimo terminas yra trumpas, įskaitant ir tuos produktus, kurie turi būti laikomi šaldytuve pagal gamintojo nustatytą temperatūrinį rėžimą, į Pardavėją privalo kreiptis ne vėliau, kaip per 72 valandas nuo prekių pristatymo telefonu: +370 607 64614. Pirkėjas pateikdamas pretenziją, dėl nekokybiškų prekių, kartu privalo pateikti ir gautos nekokybiškos prekės nuotrauką.
Jei Pirkėjas kreipiasi vėliau nei nurodytas terminas ir/ar nepateikia prekės nuotraukos, Pardavėjas neįsipareigoja Pirkėjo skundo spręsti Pirkėjo naudai.
5.6. Prekės keičiamos ar grąžinamos Pardavėjui iš anksto suderinus prekių atsiėmimo laiką ir adresą. Pardavėjo atstovas atvyksta atsiimti prekių. Visos su tuo susijusios išlaidos tenka Pardavėjui. Dėl prekių grąžinimo prašome kreiptis el. paštu: sveikas@kitschvilnius.lt ir kitschforever@gmail.com arba telefonu: +370 607 64614. Pirkėjui pageidaujant grąžinti prekes jų pristatymo metu, prekės grąžinamos jas pristačiusiam Pardavėjo atstovui.
5.7. Grąžinant ar keičiant https://kitschvilnius.lt elektroninėje parduotuvėje įsigytas prekes, Pardavėjas turi teisę reikalauti užpildyti Pardavėjo pateiktą prekių grąžinimo ar keitimo formą.

5.8. Grąžinamos ar keičiamos kokybiškos prekės privalo būti nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos (nenuimtos ir nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.), vartojamųjų savybių ir negali būti naudotos. Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje, tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta, būtinai pateikiant prekės įsigijimo dokumentą, garantinę kortelę (jei ji buvo išduota), naudojimo instrukcijas ir kitus prekės priklausinius. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota, yra sugadinta, netvarkinga arba nėra tinkamai supakuota, Pardavėjas turi teisę nepriimti prekės, jos nekeisti ir negrąžinti už prekę Pirkėjo sumokėtų pinigų.
5.9. Už Pirkėjo priimtas, bet vėliau atsisakytas prekes sumokėti pinigai sumokami į Pirkėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo Pirkėjo pranešimo apie Sutarties atsisakymą gavimo dienos, nebent Pardavėjas ir Pirkėjas susitaria kitaip.
5.10. Grąžinant ar keičiant kokybiškas ir Pirkėjo užsakymą atitinkančias prekes, Pirkėjui grąžinamas jo sumokėtas prekių pristatymo mokestis tik tuo atveju, jei grąžinamos visos tuo pačiu apsipirkimu Pirkėjo įsigytos prekės. Pristatymo mokestis grąžinamas kartu su kitomis už grąžinamas prekes Pardavėjo Pirkėjui mokamomis sumomis.

6. Prekių pristatymas ir garantijos

6.1. Pardavėjas prekių pristatymą vykdo pasitelkdamas trečiuosius asmenis – pašto kurjerius. Prieš pristatydami prekę kurjeriai, iškilus būtinybei, turi teisę susisiekti su Pirkėju ir pasitikslinti dėl tikslaus laiko, kuriuo Pirkėjas priims pristatomas prekes. Jeigu užsakyme nenurodytas kitas prekes priimantis asmuo, jas priimti privalo pats Pirkėjas.
6.2. Tais atvejais kai Pirkėjas negali priimti sutartu laiku prekių, jis nedelsdamas informuoja telefonu prekes pristatantį kurjerį ir Pardavėją.
6.3. Jeigu Pirkėjo nurodytu adresu ir su juo suderintu laiku prekės pristatomos, tačiau Pirkėjas nerandamas, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo.
6.4. Prekių kiekį, nomenklatūrą ir kokybę Pirkėjas patikrina prekės perdavimo momentu. Priimdamas prekę Pirkėjas privalo pasirašyti prekės pristatymo dokumentuose, patvirtindamas, kad prekė jam buvo įteikta.
6.5. Visas pastabas dėl akivaizdžių prekių trūkumų Pirkėjas privalo pareikšti raštu priimdamas prekes. Pretenzijas dėl prekių paslėptų trūkumų Pirkėjas gali pareikšti raštu ne vėliau kaip per 72 (septyniasdešimt dvi) (5.5 punktas) valandas nuo prekių gavimo.
6.6. Pardavėjas įsipareigoja prekes pristatyti užsakyme nurodytu adresu ir terminais. Jeigu paaiškėja, kad Pardavėjas negali pristatyti prekės numatytu terminu, jis nedelsdamas apie tai informuoja Pirkėją.

6.1 Pardavėjas nustato prekės pristatymo dieną, kuri yra skelbiama https://kitschvilnius.lt elektroninėje parduotuvėje.

6.7. Pirkėjui apmokėjus už prekes, Pardavėjas Pirkėjui išsiunčia sąskaitą faktūrą.
6.8. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu šis pažeidimas atsirado dėl Pirkėjo kaltės.
6.9. Pardavėjas pareiškia, kad prekės atitinka šioms prekėms keliamus įprastus kokybės reikalavimus. Kiekvienos prekės bendros savybės pateikiamos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

7. Kitos nuostatos
7.1. Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais ir jose numatytiems santykiams taikoma LR teisė.
7.2. Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad visa informacija, kuri pateikiama Pardavėjo elektroninės parduotuvės tinklalapyje, laikoma pateikta Pirkėjui raštu.
7.3. Šalys įsipareigoja visus kylančius ginčus dėl Taisyklių vykdymo spręsti derybų būdu. Neišsprendus ginčo derybų būdu, teisminiai ginčai nagrinėjami pagal Pardavėjo buveinės vietą.

II. Asmens duomenų privatumo apsauga

1. Kiekvienas naujas Pirkėjas turi pateikti savo asmens duomenis:
-vardą,
-pavardę,
-telefono numerį,
-el. pašto adresą,
-adresą, kuriuo bus pristatomos prekės.
Jei Pirkėjas yra juridinis asmuo, papildomai turi pateikti tokius duomenis:
-įmonės pavadinimą,
-kodą,
-PVM mokėtojo kodą (jei PVM mokėtojas).
Pirkėjas, tapęs Registruotu Vartotoju (toliau – RV) turi savo prisijungimo vardą, slaptažodį ir kitus duomenis.
2. Pardavėjas užtikrina, kad RV asmens duomenys bus naudojami tik RV identifikavimui užsakant prekes ir užsakytų prekių pristatymui. RV asmens duomenys gali būti naudojami rinkodaros tikslais tik RV išreiškus sutikimą pildant registracijos formą.
3. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti RV asmens duomenų ir su užsakymu susijusios informacijos jokioms trečioms šalims, išskyrus partnerius, teikiančius paslaugas, susijusias su RV užsakymu.
4. Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti RV asmens duomenų apsaugą LR įstatymų numatyta tvarka.
5. RV vartotojas įsipareigoja saugoti savo prisijungimo prie elektroninės parduotuvės https://kitschvilnius.lt duomenis ir jų neatskleisti jokiai trečiai šaliai. Pažeidus šią sąlygą, visa su tuo susijusi atsakomybė tenka RV.

2. Pristatymo sąlygos.

Pirkėjas atsiskaito už prekes šiuo būdu:
Naudojantis visų pagrindinių Lietuvos bankų elektroninės bankininkystės sistemomis per Paysera platformą.

Jeigu pirkėjas gyvena toliau nei 25 km nuo miesto centro, teiraukitės dėl pristatymo galimybės prieš pateikdami užsakymą

Svarbu užsisakyti prekę iki tos dienos, kuri nurodyta parduotuvėje. Pristatymas yra sekmadieniais nuo 12-20. Kurjeris prieš pristatydamas turi suderinti laiką su pirkėju.

2.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti pristatymo vietą bei kontaktinio telefono numerį.
2.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
2.3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.
2.4. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
2.5. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Pirkėjas nepažymėjo aukščiau nustatyta tvarka.
2.6. Detalesnė informacija, susijusi su prekių pristatymu, pateikiama https://kitschvilnius.lt elektroninės parduotuvės internetiniame puslapyje.
2.7. Pirkėjui pageidaujant atsiimti prekes Pardavėjo nurodytoje vietoje, Pirkėjas įsipareigoja atsiimti prekes sutartą dieną. Jei Pirkėjas prekes atsiima vėliau, Pardavėjas neatsako už prekių kokybę.

3. Pirkėjo teisės, prekės grąžinimas
3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes https:kitschvilnius.lt elektroninėje parduotuvėje šių Taisyklių nustatyta tvarka.
3.2. Pirkėjas negali grąžinti prekių šiais atvejais:
3.2.1. maisto prekių, jei Pirkėjui buvo parduota tinkamos kokybės maisto prekė ir nebuvo pasibaigęs prekės tinkamumo naudoti terminas;
3.2.2. prekių, kurios negali būti grąžinamos atsižvelgiant į jų savybes, įskaitant greit gendančius produktus.

4. Pirkėjo įsipareigojimai
4.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

III. Asmens duomenų tvarkymo tikslai, renkami asmens duomenys, jų saugojimo terminas ir tvarkymo pagrindas

6. Duomenų tvarkymo tikslas: Tiesioginė rinkodara (naujienlaiškių siuntimas)
a) Asmens duomenys: El. pašto adresas
b) Pagrindas: sutikimas.
c) Duomenų tvarkymo (pranešimų siuntimo) terminas – 2 metai. Suėjus šiam terminui, jei neatnaujinsite savo prenumeratos, naujienlaiškiai Jums nebebus siunčiami
d) Jus bet kada galite atsisakyti naujienlaiškio, apie atsisakymą pranešdami el. paštu sveikas@kitschvilnius.lt, kitschforever@gmail.com

e) Asmenys, kurie yra jaunesni negu 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų rinkodaros veiklai per mūsų svetainę (-es). Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją rinkodaros tikslais) turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.
7. Duomenų tvarkymo tikslas: Užsakymų valdymas.
a) Asmens duomenys: Vardas, pavardė, el pašto adresas, telefono numeris, adresas korespondencijai, telefono numeris; parašas (jei patys priimate prekes), pirkimo bei pristatymo data ir laikas, prekių pavadinimai, kiekiai, pirkinių kainos ir suteiktos nuolaidos, mokėjimo už pirkinius metodas ir mokėjimų informacija, naudota lojalumo kortelė; pirkimų atliktų per paskyrą istorija
b) Pagrindas:

1) Sutikimas. Jūsų Sutikimą perduoti asmeninius duomenis mes laikome gautu, kai Jūs apsiperkate mūsų elektroninėje parduotuvėje. Užsakydami prekes jūs patvirtinate, kad perskaitėte mūsų privatumo politiką.

2) Tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė.

3) Tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo interesų.
c) Jei buvo perkamos prekės ar paslaugos, atskirų pirkimų duomenys (įskaitant sąskaitoje faktūroje nurodyti duomenys apie pirkėją) yra saugomi pardavėjo buhalterinėje apskaitoje 5 metus.
1) Priklausomai nuo Jūsų pasirinkto prekių pristatymo būdo, su pristatymu susijusius duomenis (pageidaujamas pristatymo laikas, adresas, kita kurjeriui aktuali informacija) yra perduodama prekių pristatymą atliekančiam partneriui (pvz., LP EXPRESS, Venipak).
2) Priklausomai nuo atsiskaitymo būdo, mokėjimo informacija yra perduodama apmokėjimo paslaugą administruojančiam partneriui (pvz., paysera).

8. Duomenų tvarkymo tikslas: Klientų užklausų, skundų, prašymų ir atsiliepimų aptarnavimas
a) Asmens duomenys: Kliento įvardinta identifikavimo ir kontaktinė informacija: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas, gimimo data; Užklausos turinys: įvykis, dėl kurio kreiptasi, jo aplinkybės, data, vieta, Kliento prašymas, reikalavimas ar atsiliepimas, prekė, lojalumo kortelės numeris, kita Užklausoje pateikiama informacija; Kiti su Užklausa pateikiami dokumentai ir (ar) duomenys: pvz. pirkimo kvito duomenys, nuotraukos.
b) Užklausa gali būti pateikiama telefonu, el. paštu, paštu, atsiunčiant žinutę, komentarą socialiniuose tinkluose.
c) Pagrindas:

1) Tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė.

2) Tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo interesų

d) Duomenų saugojimo terminas: 12 mėnesių. Jeigu dėl Užklausos inicijuojamas teisinis ginčas arba yra tokio ginčo tikimybė, mes Jūsų duomenis galime saugoti ilgiau, iki pasibaigs teisės aktuose numatyti skundo pateikimo ar ieškinio senaties terminai ir (arba) įsiteisės galutinis sprendimas.
e) Jūsų duomenis mes naudojame tik tam, kad galėtume tinkamai ir objektyviai išnagrinėti Jūsų Užklausą, suteikti Jums reikiamą informaciją, atsakyti į Jūsų klausimus, išspręsti Jūsų prašymus ar reikalavimus. Užklausos duomenis mes taip pat galime analizuoti siekdami gerinti mūsų veiklos ir Jums teikiamų paslaugų kokybę, atsižvelgiant į Jūsų nuomonę bei pasiūlymus.
f) UAB SSR holding neviešina savo susirašinėjimo su klientais informacijos. Tačiau jei kliento užklausa, pretenzija gaunama viešose interneto svetainių komentarų formose ar socialinių tinklų komentaruose, UAB SSR holding pasilieka teisę atsakymą / komentarą pateikti viešai, tokia pačia forma kokia buvo gauta užklausa.
g) Pasibaigus šioje Politikoje nustatytam Jūsų duomenų tvarkymo ir saugojimo terminui, mes Jūsų duomenis sunaikinsime arba patikimai ir neatstatomai nuasmeninsime, kaip įmanoma greičiau, per protingai ir pagrįstai tokiam veiksmui atlikti reikalingą laikotarpį. UAB SSR holding negalės įvykdyti šio reikalavimo, jei užklausa bus pateikta per UAB SSR holding neadministruojamas interneto svetaines / socialinių tinklų paskyras.

9. Slapukai. Jums besilankant Duomenų valdytojo interneto svetainėse, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent jūsų poreikiams.
a) Tuo tikslu mūsų el. parduotuvėje naudojami slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi jūsų interneto naršyklėje. Jie padeda Duomenų valdytojui atpažinti jus kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis galime savo svetaines tobulinti, padaryti jas patogesnes jūsų naudojimui.
b) Slapukai naudojami, kad Jums būtų patogiau:
c) Prisiminti savo nustatymus;

d) Sugrįžę rastumėte prekes, kurias įsidėjote į krepšelį;

e) Siekiant pagerinti turinį mūsų svetainėje.

f) Tikimės, kad Jums tai tinka. Jeigu ateityje pakeisite nuomonę, galėsite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrinti įrašytus slapukus.

IV. Duomenų teikimas tretiesiems asmenims
10. Jūsų duomenys gali būti perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda vykdyti ir administruoti Paslaugų teikimą. Tokiais asmenimis gali būti duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, duomenų centrų, prieglobos ir debesijos paslaugų teikėjai, tiesioginės rinkodaros paslaugų teikėjai, rinkos tyrimų ar verslo analitikos paslaugų, apskaitos paslaugų teikėjai, auditoriai, teisės ir finansų konsultantai, ir pan., konkretaus užsakymo įvykdymo tikslu pasitelkti partneriai (kurjerių tarnyba, mokėjimo administravimo paslaugą teikiantis asmuo ir pan.).

11. Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojui pateikiama tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti.
12. Mūsų pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir negali jų naudoti kitiems tikslams ar perduoti kitiems asmenims be mūsų sutikimo. Be to, jie privalo užtikrinti jūsų duomenų saugumą pagal galiojančius teisės aktus ir su mumis sudarytus rašytinius susitarimus.
13. Duomenys taip pat gali būti pateikiami kompetentingoms valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, ar asmenims, vykdantiems įstatymų jiems pavestas funkcijas pvz., policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka, siekiant užtikrinti mūsų teises, mūsų pirkėjų, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus.
14. Jeigu „UAB SSR holding“ naudoja svetainės analizės paslaugą (pvz., Google Analytics), kuri taikoma nustatant, kaip Jūs naudojatės interneto svetainėje https://kitschvilnius.lt pateikta informacija, Jūsų nuasmenintais duomenimis galime keistis su trečiaisiais asmenimis, kurie šia informacija remiasi vertindami, kaip yra naudojamasi interneto svetaine, rengdami svetainės operatoriams skirtas ataskaitas apie interneto svetainės veiklą ir teikdami kitas su interneto svetainės, interneto ir mobiliosios aplikacijos naudojimu susijusios paslaugas.

V. Duomenų teikimas tretiesiems asmenims
15. Paprastai duomenys tvarkomi Europos Sąjungos / Europos ekoniminės erdvės teritorijoje,

VI. Duomenų subjekto teisės
16. Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, turi šias teises:
• žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
• susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
• reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
• savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);
• reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);
• teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);
• teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys ar bet kada atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, kad asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui;
• pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (www.ada.lt) , jei manote, kad Jūsų asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant teisės aktų reikalavimus.

17. Visais duomenų tvarkymo, duomenų subjekto teisių įgyvendinimo klausimais kreipkitės į UAB „SSR holding“. Užupio g. 4, Vilnius; kitschforever@gmail.com

18. Jeigu prašymas pateikiamas elektroninėmis priemonėmis, atsakymas taip pat pateikiamas elektroninėmis priemonėmis, išskyrus atvejus, kai tai bus neįmanoma (pvz.: dėl itin didelės informacijos apimties) arba tuomet, jei prašyme nurodytas kitas atsakymo būdas.
19. Jei bus nustatytos teisės aktuose nurodytos aplinkybės ir priežastys, sudarančios pagrindą atsisakyti tenkinti prašymą, apie tai bus pateiktas motyvuotas atsakymas.

VII. Galiojimas ir pakeitimai
Ši privatumo politika galioja nuo 2019 m. 04 mėn. 01 d. Jei pakeisime šią privatumo politiką, paskelbsime jos atnaujintą versiją savo svetainėje https://kitschvilnius.lt